Pro učitele matematiky 2. stupně. Ukázka, jak lze vhodně využít Geogebru v oblasti geometrie, konkr. při konstrukci kružnice trojúhelníku opsané.