Navazující webinář. Využití Google nástrojů ve výuce na 1. stupni ZŠ.