Záznam z webináře s ukázkami nastavení Google Classroom a jak vypadá práce učitele a žáků v tomto prostředí.