Návod popisuje funkce a možnosti v prostředí vámi zahájeného video meetingu.