Postup vytvoření a sdílení dokumentu pro jednotlivé žáky.